Výměna a vrácení zboží

Pro snadnou výměnu/vrácení zboží kontaktujte nás prosím s číslem objednávky na asiise.store@gmail.com

Poučení o právu na odstoupení od kupní smlouvy/výměny zboží/reklamace

(dále jen „poučení“)

1.1.     Zákazník má ve 14 denní lhůtě od převzetí zásilky právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu/výměnu NEPOUŽITÉHO a NENOŠENÉHO zboží/reklamaci a ve 14 denní lhůtě od odstoupení od smlouvy odeslat zboží zpět prodávajícímu. Časovým ukazatelem je v tomto případě datumová značka přepravce (stvrzenka).

Prodávající ve lhůtě 14 dní od převzetí vráceného zboží odešle částku za zboží na účet kupujícího uvedený ve "vzorovém formuláři pro odstoupení od smlouvy/výměnu zboží/reklamaci".

1.2.     Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy/výměny zboží/reklamaci je zákazník povinen vyplnit "vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy/výměnu zboží/reklamaci" (dále jen „formulář“) a zaslat jej podepsaný spolu se zbožím na adresu prodejce uvedenou ve formuláři nebo elektronicky na adresu asiise.store@gmail.com.

1.3.      Vracené zboží musí být nepoškozené, nenošené a schopné dalšího prodeje. Tuto skutečnost posoudí sám prodejce, který přesně ví, v jakém stavu bylo zboží odesíláno.

1.4.      Cena za zboží bude prodejcem vrácena bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení/převzetí kompletní zásilky, tj. zboží v původním stavu spolu s formulářem.

1.5.      Pro vrácení plateb je prodejce oprávněn použít stejný platební prostředek, který byl proveden pro počáteční transakci, pokud zákazník v přiloženém formuláři neurčí jinak. V případě nákupu na dobírku zašle prodávající částku za zboží na účet kupujícího uvedený v přiloženém formuláři.

1.6.      Náklady spojené s odstoupením od kupní smlouvy/vrácením a výměnou zboží/reklamací nese v plné výši zákazník. Zboží zaslané na dobírku nebude v tomto případě převzato a odstoupení od smlouvy/vrácení a výměna zboží/reklamace nebude akceptována. Poplatek za dopravu se nevrací.

1.7.      Prodejce si vyhrazuje jakoukoliv budoucí změnu v tomto poučení.